Projecte Educatiu

ELS NOSTRES INICIS

Després de l'anunci de tancament de la Bressola de Càldegues (Alta Cerdanya) el conjunt de pares, de mares, de mestres i  d'altres personalitats de la comarca van creure que una altra educació era possible, que calia  redefinir un projecte nou i lluitar per la continuïtat de l'escola catalana a l'Alta Cerdanya..  
El centre va aconseguir obrir les seves portes el setembre del 2012 i es plantejà com un centre  innovador i pioner pel seu caràcter transfronterer. Una escola que viu la cultura i la llengua catalana, i que uneix l’Alta i la Baixa Cerdanya dividides per una frontera ("ratlla"), però amb molts trets en comú; els d’un mateix poble que va ser separat el 1659. 

L'escola catalana i multilingüe es presenta oberta al món i pluralista i pretén  esborrar les fronteres lingüístiques d'una comarca dividida territorialment en dos estats.

​UNA ESCOLA PLURILINGÜE

Tenint en compte els estudis que ho avalen i la nostra experiència a l’escola, creiem que un alumne és capaç d’aprendre més d’un idioma simultàniament.
La immersió lingüística és clau perquè els alumnes francòfons adquireixin les diferents llengües. 

Les llengües que s'estudien al centre són: el català, el francès, l'anglès i el castellà.

L’escola Jordi Pere Cerdà planteja oferir un ensenyament que afavoreixi el desenvolupament integral de l’individu i que s’adapti a les circumstàncies de l’entorn que ens envolta. Un ensenyament en català i en francès de qualitat, que permetrà als alumnes, el dia de demà, desenvolupar-se amb èxit dins l’àmbit social, econòmic i cultural de la nostra comarca. L’escola planteja també el treball de l’anglès, absolutament necessari ja que ens trobem emmarcats dins d’una Europa viva, i també ofereix la introducció del castellà

D’una banda, pretenem normalitzar l’ús del català a l’Alta Cerdanya i recuperar tradicions i costums que des de 1659 han anat desapareixent, deixant pas a una cultura francesa, forta i dominant. Volem promoure l'ús del català mitjançant l’educació i l’ensenyament dels més petits a l'escola.  D’altra banda, volem respondre a les necessitats lingüístiques de la comarca i oferir un ensenyament del francès com cal. Dos objectius, doncs, que es complementen, en contra del que molts podrien pensar.

La condició transfronterera de la nostra escola ens fa millorar com a persones i ens aporta una projecció social més enriquidora, més oberta, més europea. 
 

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

El principi teòric fonamental que es basa la pedagogia de l’escola és el constructivisme. Considerem que l’alumne és actiu i construeix el seu aprenentatge a partir de les experiències amb el medi físic i les relacions socials. Selecciona, estructura, organitza i construeix esquemes mentals.  

La motivació durant l’aprenentatge ens recorda la importància de l’aprenentatge significatiu (Ausubel, 1963)que és el contrari del repetitiu i del mecànic, aquest aprenentatge presenta els coneixements d’una manera lògica (significativitat lògica), i es connecten amb els coneixements previs de l’alumne (significativitat psicològica). 
L’alumne ha d’estar motivat i els aprenentatges han de ser funcionals. S’estimula la memorització comprensiva en contra de la memorització repetitiva i mecànica). La informació apresa es reté durant més temps i constitueix la base per a construir i adquirir nous coneixements.  
Les teories constructivistes mantenen que la persona no és producte de l’ambient ni el resultat de les seves disposicions internes, sinó que són el resultat de la interacció dels dos factors. El coneixement no és una còpia de la realitat, sinó una construcció d’aprenentatges i una modificació dels esquemes mentals previs. La construcció es realitza quan la persona interactua amb el coneixement, amb els altres o quan és 
significatiu.

Els primers anys de vida destaquen per la importància que té el desenvolupament sensorial i motor. El nen necessita experiències amb l’entorn, que facilitin un primer coneixement del món i un desenvolupament afectiu. És vital l’adquisició del llenguatge en els primers anys de vida. Una bona estimulació, un model lingüístic adequat, les experiències viscudes, l’afecte i les relacions socials ajuden a desenvolupar un llenguatge que posarà les bases per al desenvolupament de la seva intel·ligència.  
Les classes presenten agrupaments múltiples, depenent de l’espai i del nombre d’infants. Agrupar alumnes de diferents edats proporciona l’enriquiment de la interacció social. 

Amb el suport institucional de                                                                                   

  • Twitter Social Icon

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com